MPG

חברת MPG היא מובילה עולמית בתחום המנופים הגדולים. החברה שהוקמה בשנת 1990, מתמחה בייצור מנופים וציוד הנדסי, כאשר עיקר הפעילות שלה מתמקד בייצור מנופים בגודל של מעל ל 200 טון/מטר.

MPG 250
MPG 350
MPG 555
גררים ורכבי חילוץ
ציוד להעתקת עצים