מנופים קטנים 4-10 טון

MC

מנוף המופעל ידנית לשימוש רגיל. כל פונקציות המנוף מופעלות ישירות מהסלקטור.
270-K

340-K

610K- MCS

810K-MCS

MCSRC

RC

מנוף עם שלט רחוק רדיו (שלט רחוק) לשימוש רגיל,
המנוף מצויד בסלקטור של חברת Danfoss כדי להבטיח פעולה מדויקת ובטוחה.

270-K
340-K
610K-RC
810K-RC

RCS

RCS

מנוף עם שלט רחוק רדיו עבור המשתמש התובעני .
מנוף מצויד בסלקטור של חברת Danfoss עם יכולת הרמה מוגברת ותנועות מדויקות מאוד.

710K-RCS

910K-RCS