המנופים


מנופים 1-9 טון מטר

   

910-RCS

270-RC

270-MC

     

340-RC

340-MC

     

610-RC

610-MCS

     

 710-RCS

810-RC

מנופים 10- 30 טון/מטר

 1010K-RC

1020K-RC

1210K-RC

1220K-RC

 

1410K-RC

1420K-RC

 1710K-RC

 1720K-RC

 

 2010K-RC

2020K-RC

 2410K-RC

2420K-RC

 

 1120K-RCS

1130K-RCS

 1320K-RCS

1320KS-RCS

 

1330K-RCS

1330KS-RCS

1610K-RCS

1620K-RCS

 

1910K-RCS

1920K-RCS

2310K-RCS

2320K-RCS

 

2810K-RCS

       
       
       
     

מנופים מעל 30 טון מטר

3220K-RCS

4020K-RCS

5020K-RCS

7020K-RCS

 7020OK-RCS

 

 9520K-RCS

   
     

מנופים מיוחדים